Om webbplatsen

Innehåll

Använda webbplatsen

Välkommen till Österåkers kundvalssystem för barnomsorg. Här kan du hitta information om de enheter du är intresserad av. Du kan växla mellan enhetsinformationerna helt fritt och utan att logga in. Ska du hantera dina gjorda val eller dina egna personuppgifter krävs dock en inloggning via e-legitimation. För mer information om hur du skaffar och använder en e-legitimation så kontaktar du din bank.

Hitta på webbplatsen

Genom navigeringen i sidhuvudet hittar du information och tjänster indelade efter verksamhetsområde. De flesta tjänsterna kräver inloggning.

Ladda ner filer

Nedan listas vilka filformat som finns på vår webbplats och vilka program du kan ladda ner gratis för att kunna ta del av information.

De flesta blanketter och information som du kan ladda ner är sparad i pdf-format. Klicka på länken här nedan för att ladda hem nödvändig programvara.

Ändra textstorleken

Med hjälp av din webbläsares inbyggda funktioner kan du ändra storleken på texten på webbplatsen. I de flesta moderna webbläsare gör du detta genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet. Du kan även ändra textstorleken i webbläsarens menyer.

Teknisk information

Denna webbplats är byggd enligt webbstandarder. Det innebär att XHTML 1.0 Strict används för att strukturera innehållet, och att stilmallar (CSS, Cascading Style Sheets) används för att styra hur innehållet presenteras.

Webbläsare

Webbplatsen visas allra bäst i en modern webbläsare som har stöd för ovan angivna standarder. Äldre versioner av webbläsare som inte har stöd för webbstandarder visar samma innehåll, men utan formgivningen. För mer information om olika webbläsare, se respektive tillverkares webbplats.

Tänk på att om du har din dator innanför mycket starka brandväggar kan det påverka dina möjligheter att utföra alla funktioner. Det kan behövas att du lägger in www.osteraker.se som en s.k. "säker plats".

Skript

Webbplatsen använder JavaScript för att sätta fokus i formulär, förenkla val av datum och för att öppna vissa typer av länkar i nya fönster. Ingen av dessa funktioner är kritiska för att webbplatsen ska fungera.

Här hittar du information som kommunen enligt lag ska lämna vid användning av kommunens elektroniska tjänster.

Postadress:

Österåkers kommun

184 86 Åkersberga

Telefon: 08-540 810 00, växel

E-post: servicecenter@osteraker.se

Besöksadress:

Hackstavägen 22

Organisationsnummer:

212000-2890

På webbplatsen används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som bland annat gör det möjligt att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två typer av kakor:

  1. en permanent kaka ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
  2. en sessionskaka lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare.

Webbplatsen använder endast sessionskakor vilka används för att hantera information som du lämnar när du använder webbplatsens e-tjänster.

Tänk på att om ni måste stänga ner webbläsaren mellan två inloggningar. Detta för att sessionskakan som skapades vid den första inloggningen ska tas bort och möjliggöra användandet av den andra inloggningen.

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Sessionskakor måste accepteras för att webbplatsens e-tjänster skall fungera. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om kakor på sin webbplats, www.pts.se.

Här lämnas information om hur Österåkers kommun behandlar personuppgifter som samlas in genom vår webbplats, www.osteraker.se. Ytterligare information finns i vissa av de formulär och övriga elektroniska handlingar som du hämtar från vår webbplats och kan fylla i och ge in samt i lag och författning som gäller för myndigheten.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Personuppgiftansvarig

Österåkers kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen www.osteraker.se.

Ändamål för behandling

Österåkers kommun registrerar dina personuppgifter vid till exempel ansökan om förskoleplats eller skola. Ändamålen med insamling och registrering av personuppgifter via webbaserade tjänster är för att:

  • identifiera dig,
  • kontrollera din e-legitimations äkthet,
  • handlägga din ansökan, samt för att
  • arkivera din ansökan och ditt godkännande av villkoren för e-tjänsten.

Mer information och upplysningar finns i anslutning till respektive webbtjänst.

Överföring av personuppgifter

E-legitimationer och andra handlingar kan lämnas ut när en förlitande part ska kontrollera att elektroniska handlingar som du har undertecknat är äkta och att e-legitimationen inte är spärrad samt för att förlitande parter i övrigt ska kunna bevaka sin rätt med anledning av att e-legitimationen har använts. Detta innebär att även uppgifter om personnummer och banktillhörighet kan komma att lämnas ut och att uppgifterna kan komma att lämnas till utlandet, s.k. tredje land, för kontroller där av handlingar m.m.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut till var och en som behöver ta del av uppgifterna till följd av elektronisk dokumenthantering som har sin grund i att fullgöra ett avtal med dig, en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig.

Offentlighetsprincipen

Österåkers kommun är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Österåkers kommun, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Läs mer

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om information till de registrerade. Läs mer i Datainspektionens allmänna råd om information till de registrerade.