Välkommen igen!

Här kan du göra din ansökan av barnomsorg, fritidshem och skola. Även skolval när det är aktuellt. För att göra ansökan av barnomsorg, fritidshem och skola behöver du inte logga in. Välj någon av ovanstående flikar och gör din ansökan. När du har en godkänd ansökan och vill ändra ansökan eller dina uppgifter måste du logga in. Det gör du med en e-legitimation som du får via din bank.
Skolvalet är aktuellt för vissa elever under en begränsad period och gäller förskoleklass och för de som inte har en fortsättning i sin skola efter åk 6. För att göra skolvalet behöver du logga in.

Om ditt barn har en skolplats i Österåker och vill byta skola måste du logga in och göra en bytesansökan.

Logga in

Välj inloggningsmetod genom att klicka på länken nedan.